Ce inseamna "venituri din profesii liberale"?

Afla pe scurt ce reprezinta venituri din profesii liberale si ce inseamna. Vezi definitii oficiale si nu numai pentru acest termen financiar/economic.

Credite si Dobanzi
Banci si Actiuni

Venituri din Profesii Liberale reprezinta

Veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect, sau a altor profesii asemanatoare desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Veniturile din profesii liberale sunt impozitate pe venitul net, care se calculează ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile.

Veniturile brute din profesii liberale sunt toate veniturile obținute din exercitarea profesiei, inclusiv onorarii, comisioane, premii și alte sume încasate în legătură cu activitatea profesională.

Cheltuielile deductibile sunt cheltuielile necesare desfășurării activității profesionale, cum ar fi:

  • Cheltuieli cu sediul profesional, cum ar fi chiria, utilitatile, întreținerea și reparațiile;
  • Cheltuieli cu materialele consumabile;
  • Cheltuieli cu transportul;
  • Cheltuieli cu publicitate și promovare;
  • Cheltuieli cu participarea la cursuri de perfecționare profesională;
  • Cheltuieli cu asigurări profesionale;
  • Alte cheltuieli care sunt necesare desfășurării activității profesionale.

Venitul net se calculează ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile.

Venitul net din profesii liberale este impozitat pe venitul net, la o cotă de 10%.

Persoanele care obțin venituri din profesii liberale sunt obligate să depună declarația anuală de venit la organul fiscal competent, până la data de 25 mai a anului următor celui în care au obținut veniturile.

De asemenea, persoanele care obțin venituri din profesii liberale sunt obligate să plătească impozitul pe venitul net până la data de 25 mai a anului următor celui în care au obținut veniturile.

Sursa: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/41711